remote-assistant

Kim jest wirtualny concierge i kto może nim zostać?

Internet

Wirtualny concierge to osoba, która w sposób zdalny pomaga przedsiębiorcy uporać się z różnymi sprawami organizacyjnymi, osobistymi oraz finansowymi. Zakres tych usług zależy od indywidualnie sporządzanej umowy między zleceniodawcą, a asystentem. Praca zdalnego asystenta wymaga odpowiednich umiejętności, a także pożądanych cech charakteru i predyspozycji do spełniania różnego rodzaju obowiązków.

Na czym polega praca zdalnego asystenta?

Zdalni asystenci zajmują się ustalaniem terminów spotkań i odpowiadają na maile, a także sporządzają dokumenty, umowy i raporty. Wyszukują dla zleceniodawcy informacje dotyczące określonej tematyki oraz tworzą prezentacje multimedialne przydatne na spotkaniach biznesowych. Wirtualny asystent może też zajmować się porównywaniem zleceń i ofert, poszukiwać pracowników oraz robić zakupy online w imieniu przedsiębiorcy. Wielu zdalnym concierge przekazywana jest opieka nad profilami w mediach społecznościowych. Wykwalifikowani asystenci wirtualni mogą też świadczyć usługi doradztwa w kwestiach wizerunkowych, organizować spotkania i podróże służbowe, wykonywać w niedużym zakresie tłumaczenia oraz pośredniczyć w zlecaniu różnych prac. Zdalny asystent może tworzyć bazy teleadresowe i docierać do potencjalnych odbiorców przedsiębiorcy, badając zapotrzebowanie na konkretne usługi lub produkty. Do jego obowiązków nierzadko należy tworzenie dokumentacji prawnej, a także wykonywanie prostych zadań marketingowych i nawiązywanie kontaktów z klientami.

Jakie kwalifikacje musi posiadać wirtualny concierge?

Osoba pracująca na stanowisku zdalnego asystenta musi szybko pisać na komputerze, posiadać dobrą znajomość pakietu office oraz sprawnie obsługiwać pocztę elektroniczną. Wskazana jest umiejętność tworzenia ciekawych prezentacji, gospodarowania profilami na social media oraz stosowania metod marketingowych. Wirtualny pracownik powinien szybko wyszukiwać potrzebne informacje, być zaznajomiony z podstawami rachunkowości oraz zapoznany z różnymi aspektami prawnymi działalności zleceniodawcy. Bardzo przydatna okazuje się również znajomość różnych języków. Angielski uważany jest za absolutnie podstawowy, natomiast umiejętność posługiwania się innymi zależy zwykle od indywidualnych wymagań.

Jakie cechy osobiste powinien mieć zdalny asystent?

Zdalni asystenci zwykle nie mają bezpośredniego kontaktu ze swoimi klientami, ale dobre zdolności interpersonalne okazują się w tej pracy bardzo przydatne. Zleceniodawca porozumiewa się ze swoim concierge zwykle przez e-mal lub telefonicznie, więc konieczne jest zaprezentowanie dobrej organizacji własnego czasu, cierpliwości, samodyscypliny oraz zdolności do multizadaniowości. Asystent wirtualny powinien wykazywać chęć do nauki oraz ciągłego samorozwoju. Jednocześnie ceniona w tym zawodzie jest bezkonfliktowość oraz pewność siebie. Wielu pracowników zdalnych musi poświęcać na intensywną pracę nawet kilka godzin dziennie, dlatego konieczne jest przystosowanie się do nienormowanego czasu pracy i okazywanie gotowości w każdej krytycznej sytuacji.

O porady eksperta zapytaj Brella.pl

Previous
Biurowa miłość – czy warto?

Leave a comment