Kategoria: Internet

Więcej niż Office

Internet

Nie da się ukryć: dzisiaj zapis w CV informujący o biegłej obsłudze komputera i znajomości pakietu Office to przeżytek. Osoba starająca się o pracę w korporacji powinna mieć przynajmniej ogólne pojęcie o kilku innych, bardzo przydatnych aplikacjach.
Chmura
Nieważne, o …

Rekrutacja@… czy imienna skrzynka?

Internet

Częstym pytaniem osób, starających się o posadę, jest pytanie dotyczące adresu mailowego, na jaki należy wysłać aplikację. Z reguły bowiem w większych firmach, prócz ogólnych skrzynek mailowych udostępnianych powszechnie, każdy pracownik, także HR-owiec, dysponuje pocztą imienną.
Najprostsza odpowiedź na tytułowe …

Biurko ma być czyste!

Internet

Osoby, którym szczególnie przyjemnie pracuje się w tzw. artystycznym nieładzie, żartują często, że nieład w miejscu pracy jest bezpośrednią przyczyną porządku w umyśle. Jakkolwiek by nie spojrzeć na tę sytuację, w korporacji obowiązuje zasada czystego biurka, która tendencje do zagracania …

Rozwój globalnej marki

Internet

Posiadanie globalnej marki praktycznie zawsze gwarantuje bardzo duże dochody, więc inwestorzy poszukujący dzisiaj pewnego sposobu na ulokowanie i powiększenie własnego kapitału bardzo chętnie wezmą każdą okazję do przejęcia udziałów w firmach technologicznych. Zwłaszcza start-upy, a więc bardzo małe firmy, nawet

Rozwój globalnych korporacji

Internet

Dla całego zachodniego rynku i liberalnej gospodarki pojęcie korporacji jest bardzo istotne. Wiele korporacji chociażby amerykańskich posiada takie możliwości finansowe, które stawiają je zdecydowanie wyżej w hierarchii siły wpływów na arenie międzynarodowej, aniżeli niektóre średniej wielkości państwa demokracji liberalnej. Ta

Inwestowanie w nowe firmy

Internet

Inwestowanie swoich środków finansowych w firmy działające w sektorze technologicznym ma bardzo duży sens w dzisiejszych czasach. Teoretycznie sukcesu takich gigantów jak Facebook czy Google nie da się powtórzyć, ale w rzeczywistości nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się kolejny unikalny

Symptomy załamania rynku

Internet

W rzeczywistości ostatnich lat rynek przepełniony był setkami tysięcy ofert tanich nieruchomości, brakowało tylko kogokolwiek zdolnego i zainteresowanego ewentualnymi aukcjami bakowymi. Banki zresztą celowo nie podejmowały próby zlicytowania tych nieruchomości wiedząc, że musiały zadowolić się mniej niż połową kwoty kredytu.

Zarządzanie w czasach kryzysu

Internet

W przypadku praktycznie każdej dużej korporacji, a w szczególności notowanych na giełdach papierów wartościowych podmiotów o zasięgu globalnym – radzenie sobie z kryzysem finansowym ostatnich lat było momentem kluczowym. To sprawdzian nie tylko dla samych kadr menadżerskich, które de facto

Oracle Corporation – oprogramowanie dla każdej firmy

Internet

Dzisiejsze społeczeństwo idzie z duchem czasu, a nasza cywilizacja charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju technologicznego. Potrzebujemy technologii do codziennego życia, do pracy, do wykonywania codziennych obowiązków. Trzeba jednak przyznać, ze szeroko pojęta komputeryzacja oraz informatyzacja sektora biznesowego to prawdziwy motor …