Amerykańskie korporacje w Polsce

Technologia

Rozwój korporacji, podobnie jak rozwój praktycznie każdego przedsiębiorstwa i spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych, w pewnym momencie wymaga wyjścia poza pewne granice. W przypadku Stanów Zjednoczonych firmy tam działające bardzo długo takiego impulsu wcale nie odczuwają, albowiem sam rynek wewnętrzny USA jest bardzo dochodowy i trudny zarazem – mówi się jednak, że jeśli ktoś jest w stanie odnieść sukces ze swoim biznesem w Stanach Zjednoczonych, to jest go w stanie odnieść wszędzie. I faktycznie, po osiągnięciu pewnego wysokiego poziomu finansowego i organizacyjnego, amerykańskie spółki giełdowe noszące znamiona korporacji międzynarodowych przeważnie nie mają więcej paliwa napędowego do rozwoju na rynku wewnętrznym. Szukają więc w tym momencie kolejnych krajów czy regionów, które byłyby zainteresowane nabywaniem dóbr albo usług oferowanych przez daną markę. Poszukiwanie takich nowych rynków zbytu jest dla życia każdej korporacji czymś całkowicie naturalnym, a dzięki swoim prawie nieograniczonym możliwościom organizacyjnym i finansowym firmy tego typu są w stanie praktycznie w mgnieniu oka przejść od planowania ekspansji zagranicznej do jej realizowania.

Oczywiście pamiętać trzeba o tym, że korporacje mogą mieć bardzo różny profil działalności oraz wielkość ekonomiczną, które wynikają chociażby z tego, w jakim segmencie obracają się dane firmy. Największe korporacje motoryzacyjne, technologiczne, przemysłowe czy farmaceutyczne, odpowiadają za ponad połowę produkcji PKB całego globu, więc ich wpływ na wydarzenia mikro i makroekonomiczne są zdecydowanie najwyższe. Jedną swoją decyzją o uruchomieniu nowej fabryki w odległym kraju jak Polska czy Czechy, amerykańska korporacja jest w stanie bardzo skutecznie zmienić tempo rozwoju danej gospodarki, zmniejszyć bezrobocie czy poprawić nastroje wśród lokalnych inwestorów i wpłynąć pozytywnie na rozwój koniunktury. Tak samo jednak decyzje korporacji o wycofaniu swojego kapitału z danego regionu mogą skutecznie sparaliżować jego dalsze możliwości rozwojowe lub wysłać sygnał ostrzegawczy do wszystkich innych pozostałych inwestorów, którzy być może rozważą teraz wycofanie się ze swoich ambitnych planów. Obecność i skuteczne działanie jednych wielkich przedstawicieli biznesu bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek kraju i przekonuje innych potencjalnych inwestorów czy kapitał międzynarodowy do tego, że w danym regionie warto robić interesy, gdyż przynoszą one wszystkim stronom porozumienia oczekiwane rezultaty.

Wielki firmy samochodowe rodem ze Stanów Zjednoczonych próbowały odnieść swój własny sukces poza granicami USA i faktycznie w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i jeszcze siedemdziesiątych, całemu światu wydawało się, że amerykańska motoryzacja jest absolutnie nie do dogonienia. Mimo tego auta wyprodukowane w USA kompletnie nie korespondowały ani z drogami miejskimi i międzymiastowymi budowanymi w Europie, ani z oczekiwaniami europejskich lub azjatyckich kierowców. W efekcie chociaż dla ułatwienia produkcji wielkie marki samochodowe z USA niejednokrotnie uruchamiały fabryki poza terenem Stanów Zjednoczonych, to jednak nigdy nie udało im się odnieść prawdziwego handlowego sukcesu mierzonego dużą liczbą modeli amerykańskich aut sprzedanych na rynkach europejskich czy azjatyckich.

W niektórych dziedzinach życia europejscy giganci radzą sobie dość dobrze – motoryzacyjne i farmaceutyczne korporacje z Europy czy Azji stoją na takim samym, jeśli nie wyższym, poziomie organizacji i finansowania. Przeważnie jednak euroazjatyckie podejście do biznesu i zarządzania odbiega drastycznie od opracowanego w Ameryce korporacjonizmu, chociaż dla wygody zarządzania i prowadzenia biznesu po osiągnięciu pewnej wartości ekonomicznej każda spółka powinna wejść na poziom organizacyjny kojarzony właśnie z korporacjami. Same produkty i usługi sprzedawane przez wielkie firmy z Europy czy Azji wcale nie odbiegają od standardów amerykańskich, czego dowodem znów mogą być auta. Chociaż Amerykanie bardzo wysoko cenią sobie swoją własną motoryzację, doceniają również oczywiste zalety aut produkowanych w Europie i Azji, w efekcie czego coraz częściej na amerykańskich drogach spotkać można samochody europejskiej, japońskie, koreańskie, czy nawet rosyjskie i indyjskie.

Ogromną wiedzę i doświadczenie posiadają amerykańskie korporacje medialne, które na rynku nowoczesnych mediów mają już niesamowite osiągnięcia. Sam fakt uruchamiania dziesiątek różnych kanałów tematycznych przez jedną dużą sieć kablową w USA obecny jest od wielu dekad, a w krajach europejskich zaczyna dopiero ten trend rozkwitać. Amerykanie mają doskonałą wiedzę na temat tego, jak zarządzać dużą korporacją medialną, która wydaje zarówno liczne kanały telewizyjne, prowadzi popularne portale internetowe, posiada własne magazyny i tytuły prasy codziennej, za pomocą których mogą bardzo skutecznie kreować opinię publiczną i wpływać na oczekiwania społeczne. Dlatego w dopiero rozwijających się pod tym względem krajach jak Polska, tamtejsze korporacje upatrują wciąż możliwości do przejęcia niektórych tytułów i stworzenia tutaj swojego kolejnego Eldorado.

Previous
Jak przygotować się do rozmowy o pracę w korporacji?
Next
Amerykanie na pomoc Polakom

Leave a comment